Parkpop slaat een jaar over

De overstap naar het Malieveld in 2022 was een groot succes. Het programma is erg goed ontvangen en de doelgroepen die we wilden bereiken zijn massaal op het festival afgekomen. Wat vooral opviel is dat een grote groep jonge bezoekers Parkpop bezocht en de gewenste groei van nationaal publiek is bereikt. Daarnaast wist ook de Haagse achterban de weg naar het Malieveld te vinden.

Helaas was ook deze editie verliesgevend, een gratis Parkpop in deze tijd is erg moeilijk. De financiƫle resultaten, het veranderde festivalklimaat sinds de pandemie, de stijging van kosten van materialen en artiesten heeft Mojo doen bewegen haar betrokkenheid bij Parkpop te heroverwegen. Mojo zal op de achtergrond Parkpop blijven ondersteunen waar het kan, maar door de actuele ontwikkelingen stapt Mojo uit de organisatie. De verhoudingen tussen Parkpop en Mojo zijn en blijven goed, alleen krijgt de samenwerking een iets andere vorm.

Het is nodig om even pas op de plaats te maken; dat Parkpop voorziet in een behoefte is duidelijk, maar het lukt de laatste jaren niet meer om Parkpop op een financieel gezonde wijze te organiseren.

Om deze reden zal Parkpop een jaartje overslaan. Parkpop wil de tijd nemen om te onderzoeken op welke wijze Parkpop weer gezond gemaakt kan worden. Dat kan op meerdere wijzen en niets wordt uitgesloten. Doel is wel dat Parkpop voor een breed publiek toegankelijk moet blijven. De kans dat Parkpop weer teruggaat naar het Zuiderpark is zeer klein, de argumenten waarom Parkpop is verhuisd gelden nog steeds en gezien de resultaten van dit jaar zijn ze ook bevestigd. Parkpop verwacht in de tweede helft 2023 te komen met de resultaten.

  • Deel dit artikel