Parkpop Volledig Groen in 2020

Onder het motto “Groen Parkpop” streeft het evenement, in samenwerking met de gemeente Den Haag, naar de volledige verduurzaming van het festival in 2020. “Festivals bieden een belangrijke maatschappelijke en sociale functie, tegelijkertijd realiseren we ons dat grootschalige evenementen door hun schaal een belasting zijn voor het milieu. Daar wil Parkpop de komende jaren een voorbeeld in stellen”, aldus directeur Guus Dutrieux

De afgelopen jaren zijn hiertoe al vele milieubesparende maatregelen doorgevoerd. Denk aan het scheiden van afval, het consequent inzetten van duurzame afbreekbare materialen en het actief stimuleren van het openbaar vervoer onder het festivalpubliek. In een rap tempo tilt het evenement de ambitie naar een hoger niveau. In samenwerking met de gemeente Den Haag wordt Parkpop in drie jaar tijd (2018-2020) volledig gevoed met groene stroom. Door middel van batterijen, 100% geladen met stroom verkregen uit windmolens en zonnepanelen.

Geslaagde pilot in 2017
In 2017 heeft in samenwerking met Fonds 1818 een succesvolle pilot plaatsgevonden met de inzet van de zogenoemde ‘Green Battery’. Het Haags podium op het festival draaide hiermee volledig op wind- en zonne-energie. Op basis van deze eerste resultaten heeft de organisatie van Parkpop het initiatief genomen om samen met de Gemeente Den Haag en Fonds1818 toe te werken naar een volledig Groen Parkpop in 2020. Het evenement draait dan volledig op groene stroom. Zonder enige uitstoot van CO2 en fijnstof.

Stapsgewijs naar 100% groene energie

In een periode van drie jaar wordt toegewerkt naar de volledige overgang op groene stroom. Zo werd in 2018 een derde van alle voorzieningen gevoed door batterijen. Daarnaast is gebruik gemaakt van biodiesel en GTL in plaats van de zeer vervuilende dieselolie. In 2019 zullen, op de twee hoofdpodia na, alle voorzieningen gevoed worden door batterijen. De hoofdpodia en de aggregaten die, zo nodig, de batterijen op pijl houden zullen volledig draaien op het zeer schone GTL brandstof. In 2020 vindt vervolgens de volledige overstap naar Green Battery’s plaats wat wordt ondersteund vanuit een bescheiden, vast elektranetwerk. 28 ton besparing aan CO2 uitstoot en het volledig wegnemen van uitstoot van fijnstof is dan definitief en structureel een feit.

Energievisie: ‘Op weg naar een duurzaam Den Haag’

Met ‘Groen Parkpop’ wil het evenement in samenwerking met de gemeente Den Haag een voorbeeld geven aan het lokale en landelijke festivallandschap. Het streven is dat alle Haagse evenementen snel zullen volgen, waarmee de verduurzaming van de lokale evenementensector collectief wordt omarmd en gehoor wordt gegeven aan de beleidsuitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de gemeentelijke energievisie ‘Op weg naar een duurzaam Den Haag’.

En verder…

Parkpop draagt op tal van manieren bij om festivals als Parkpop steeds groener te maken. Hieronder de overige initiatieven:

  • Elektrische taxi’s: Parkpop steunt en stimuleert elektrisch vervoer door elektrische taxi’s tijdens het festival een gunstige opstelplaats te geven. Zo zullen meer bezoekers van en naar het festivalterrein gevoerd worden zonder uitstoot.
  • Stimulans OV: Parkpop stimuleert actief het gebruik van openbaar vervoer onder haar festivalbezoekers. Dit in nauwe samenwerking met diverse partners, waaronder de NS en de HTM die zorgen voor een optimale verbinding naar het festivalterrein.
  • Afvalverwerking: Parkpop stimuleert het scheiden van afval op het festivalterrein. Het overige restafval wordt afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf waar dit wordt vervolgens weer wordt omgezet in energie.
  • Afbreekbare materialen: Parkpop gebruikt zoveel mogelijk biologisch afbreekbare materialen. Denk hierbij aan de catering, maar ook de gebruikte vloeistoffen voor de toiletcabine ’s zijn volledig afbreekbaar. Daarnaast wordt de urine omgezet in compost.
  • Duurzame aankleding: Parkpop maakt voor de inzet van al haar festivalaankleding gebruik van materialen die op een milieuvriendelijke wijze zijn vervaardigd. Dus zonder gebruik van schadelijke technieken en chemicaliën.